מחנה אימונים עם קיושי דוד אנשל מאנגליה, ספטמבר,2005