מחנה אימונים עם שיהאן סאיקי שונו דאן- 8, קורינקאי ,נובמבר,2000